Korzyści z gry w RPG: rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i empatii

0
242
4/5 - (1 vote)

Gry fabularne, znane również jako gry RPG (z ang. Role-Playing Games), przez wiele lat były postrzegane jedynie jako forma rozrywki. Jednak z biegiem czasu zaczęto dostrzegać ich znaczenie edukacyjne i korzyści płynące z uczestniczenia w takich sesjach. W niniejszym artykule omówimy trzy kluczowe aspekty rozwoju graczy, które mogą wynikać z zaangażowania w gry RPG: rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i empatii.


1. Umiejętności społeczne

Gry fabularne, zwłaszcza te prowadzone w trybie na żywo, angażują graczy w interakcje z innymi uczestnikami. Te interakcje, z uwagi na ich strukturę i charakter, sprzyjają rozwijaniu wielu kluczowych umiejętności społecznych.

 • Komunikacja: Gracze uczą się wyrażać swoje myśli, uczucia i intencje w sposób jasny i skuteczny, co jest kluczowe dla prowadzenia interakcji z innymi postaciami.
 • Praca w zespole: Wielu przeciwników i wyzwań w grach RPG można pokonać tylko dzięki współpracy. Gracze uczą się planować, dzielić obowiązki i pracować razem nad osiągnięciem wspólnego celu.
 • Negocjacje: Często gracze muszą negocjować z NPC (niegrywalnymi postaciami) lub innymi graczami, ucząc się w ten sposób kompromisu i perswazji.

2. Kreatywność

Gry RPG stawiają przed graczami różnorodne problemy i sytuacje, które wymagają kreatywnego myślenia.

 • Rozwój postaci: Gracze tworzą unikalne postacie, które często mają własne historie, motywacje i cele. To nie tylko ćwiczenie wyobraźni, ale także możliwość eksperymentowania z różnymi rolami i osobowościami.
 • Rozwiązywanie problemów: Nie wszystkie wyzwania w RPG są rozwiązane siłą. Często gracze muszą wymyślić innowacyjne rozwiązania, które nie byłyby możliwe bez kreatywnego myślenia.
 • Tworzenie historii: Zarówno mistrz gry (MG), jak i gracze wspólnie budują historię. Dzięki temu uczestnicy uczą się tworzenia narracji i kreowania fascynujących opowieści.

3. Empatia

Empatia, czyli zdolność do rozumienia i dzielenia się uczuciami innych, jest kolejnym kluczowym aspektem rozwoju, który może wynikać z gier RPG.

 • Wcielenie się w rolę: Kiedy gracze przyjmują role postaci, zmuszeni są do patrzenia na świat z jej perspektywy. To głębokie zrozumienie motywacji, lęków i pragnień postaci może prowadzić do lepszego zrozumienia ludzi w rzeczywistości.
 • Konfrontacja z trudnymi wyborami: Gry RPG często stawiają przed graczami moralne dylematy. Rozważanie tych decyzji i ich konsekwencji może prowadzić do głębszej refleksji nad wartościami i etyką.
 • Interakcja z różnorodnymi postaciami: Gry RPG często prezentują bogaty świat pełen różnorodnych kultur, ras i przekonań. Współpraca i interakcje z tymi postaciami mogą nauczyć graczy otwartości i tolerancji.

Gry RPG to nie tylko świetna forma rozrywki, ale także narzędzie do rozwoju osobistego. Poprzez angażowanie graczy w kompleksowe interakcje społeczne, wyzwania wymagające kreatywnego myślenia i sytuacje zmuszające do głębokiej refleksji, gry te mogą być źródłem cennych lekcji i umiejętności, które mogą być przydatne w życiu codziennym.

Jeśli jesteś nowy w świecie gier RPG, warto spróbować i zobaczyć, jakie korzyści przyniesie Ci ta forma spędzania czasu. A jeśli jesteś doświadczonym graczem, być może warto zastanowić się nad tym, jakie lekcje i umiejętności zdobyłeś dzięki tej pasji.

RPG jako narzędzie edukacyjne

W ostatnich latach coraz więcej edukatorów zaczęło dostrzegać potencjał gier RPG jako narzędzia pedagogicznego. Używając tego medium, nauczyciele mogą wciągnąć uczniów w proces uczenia się na zupełnie nowym poziomie, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa, współpracy i refleksji.


4. Budowanie pewności siebie

Uczestniczenie w grach RPG może znacząco wpłynąć na pewność siebie graczy.

 • Osiągnięcia postaci: Kiedy postać osiąga cele lub pokonuje przeciwników, gracz czuje satysfakcję i spełnienie. Długoterminowe uczestniczenie w takich sesjach może prowadzić do wewnętrznej pewności siebie gracza w codziennych sytuacjach.
 • Przemawianie przed grupą: Wielu ludzi czuje nieśmiałość, kiedy musi mówić publicznie. W grach RPG gracze są zachęcani do aktywnego udziału w dyskusjach i opowiadaniu o działaniach swojej postaci, co może pomóc w przełamaniu lęku przed przemawianiem.

5. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia

Gry RPG często wymagają od graczy analizy sytuacji, planowania i strategii.

 • Analiza sytuacji: Gracze muszą ocenić sytuacje, w których się znajdują, uwzględniając potencjalne zagrożenia, możliwości i dostępne zasoby.
 • Planowanie: Często gracze muszą opracować plan działania, który uwzględnia różne zmienne, takie jak zdolności postaci, teren czy umiejętności innych graczy.
 • Adaptacja: Rzeczy nie zawsze idą zgodnie z planem w grach RPG. Gracze uczą się dostosowywać do nowych sytuacji i zmieniać strategie w locie.

6. Zrozumienie konsekwencji

Decyzje podjęte przez graczy w trakcie gry często mają długotrwałe konsekwencje dla postaci i świata gry.

 • Moralność: Gracze mogą być postawieni przed dylematami moralnymi, które zmuszają ich do zastanowienia się nad tym, co uważają za słuszne.
 • Konsekwencje decyzji: Nawet drobne decyzje mogą mieć dalekosiężne skutki. Gracze uczą się przewidywać możliwe konsekwencje swoich działań i biorą odpowiedzialność za swoje wybory.

Jasne jest, że gry RPG mają wiele do zaoferowania pod względem edukacyjnym i rozwojowym. Wspierają rozwój umiejętności społecznych, kreatywności, empatii, pewności siebie, umiejętności krytycznego myślenia oraz pomagają zrozumieć konsekwencje swoich decyzji.

Dla nauczycieli i trenerów, którzy chcą włączyć gry RPG do swojego repertuaru narzędzi edukacyjnych, warto zastanowić się, jak można dostosować te sesje, aby były jak najbardziej korzystne dla uczestników. Z kolei dla graczy warto jest regularnie zastanawiać się nad tym, jakie korzyści przynosi im uczestnictwo w tych sesjach i jak mogą wykorzystać te umiejętności w codziennym życiu.

RPG w terapii i wsparciu

Oprócz tradycyjnych korzyści edukacyjnych, gry RPG zaczynają zdobywać uznanie w dziedzinie terapii i wsparcia psychologicznego. Specjaliści z różnych dziedzin zaczynają wykorzystywać potencjał RPG jako narzędzia do pracy z pacjentami i klientami, pomagając im przezwyciężać różne trudności.


7. Terapia przez grę

Wielu terapeutów zaczęło dostrzegać wartość RPG w kontekście terapii przez grę.

 • Przetwarzanie traumy: Gry RPG mogą pomóc uczestnikom w przetwarzaniu traumatycznych wydarzeń, pozwalając im na bezpieczne przegranie i przetworzenie tych doświadczeń w kontrolowanym środowisku.
 • Nadpobudliwość i ADHD: Dla dzieci i młodzieży z ADHD gry fabularne mogą stanowić skuteczne narzędzie do nauki koncentracji, cierpliwości i zarządzania impulsami.
 • Nieśmiałość i fobia społeczna: Gry RPG zachęcają graczy do interakcji z innymi, co może pomóc osobom nieśmiałym lub cierpiącym na fobię społeczną w rozwijaniu umiejętności społecznych w bezpiecznym środowisku.

8. Rozwój osobisty

Dla wielu graczy RPG stają się platformą do głębszego zrozumienia siebie.

 • Samoświadomość: Tworząc i rozwijając postacie, gracze mogą lepiej zrozumieć swoje własne wartości, cele i motywacje.
 • Wytrwałość: Przezwyciężanie przeszkód w grze uczy graczy wytrwałości i determinacji, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w rzeczywistości.
 • Rozwój emocjonalny: Interakcje z postaciami i sytuacje w grze mogą prowadzić do głębszej refleksji nad własnymi emocjami i uczuciami.

9. Budowanie wspólnoty

Gry RPG często prowadzą do tworzenia trwałych więzi między uczestnikami.

 • Wsparcie społeczne: Uczestnictwo w regularnych sesjach RPG może przynieść uczestnikom poczucie przynależności i wsparcia społecznego.
 • Rozwój relacji: Wspólne doświadczenia w trakcie gry mogą pomóc uczestnikom w nawiązywaniu i pogłębianiu relacji z innymi.

Gry RPG, choć pierwotnie traktowane głównie jako forma rozrywki, zyskują coraz szersze zastosowanie w edukacji, terapii i wsparciu. Mają potencjał pomagania ludziom w rozwoju osobistym, przetwarzaniu trudnych doświadczeń i budowaniu trwałych relacji.

Dla specjalistów zainteresowanych wykorzystaniem gier RPG w swojej pracy warto jest zdobyć wiedzę na temat specyfiki tych gier i sposobów ich adaptacji do różnych potrzeb. Dla graczy zaś warto jest regularnie zastanawiać się nad tym, jakie korzyści przynosi im uczestnictwo w sesjach RPG i jak mogą te doświadczenia przekuć na sukcesy w życiu codziennym.